دسته بندی محصولات
    فیلترها
    اولویت ها
    جستجو

    فیلتر کاج

    كاج اولین دارنده بیشترین مهر استاندارد در ایران و دارنده اولین گواهینامه سیستم كیفیت Iso 9001-2008 ثبت شده توسط شركت DQS آلمان ( عضو شبكه بین المللی IQNET ) برای تولید انواع فیلترهای خودروهای سبك، سنگین، صنایع نفت ، گاز، سیمان، ذوب آهن و ... تأثیرگذارترین شركت در تدوین آیین نامه استاندارد ملی فیلتر در ایران بوده است و پیشگام در ساخت و تولید فیلترهایی كه نیاز به دانش فنی خاص دارند می باشد .