دسته بندی محصولات
  فیلترها
  اولویت ها
  جستجو

  عيب يابى پخش سيستم

  گاهي اوقات با گاز دادن خودرو و تغيير در دور موتور صدای آزاردهنده اي در بلندگوهاي خودرو شنيده مى شود كه در شش مرحله مى توانيد به عيب يابي سيستم صوتي و رفع اين مشكل بپردازيد. براى انجام اين كار بايد با حوصله و مرحله به مرحله پيش برويد تا نتيجه لازم به دست آيد. هر كدام از مراحل عيب يابى سيستم صوتى ممكن است بارها تكرار شود تا مشكل نويز سيستم به طور كلى برطرف شود.

  بررسي آمپلي فايرها

  اين مرحله را براي هركدام از آمپلي فايرهاي سيستم تكرار كنيد. در اولين گام بين ورودي و خروجي آمپلي فاير اتصال كوتاه برقرار مي كنيم. اگر نويز قطع شد بيانگر اين است كه آمپلي فاير شما مشكلي ندارد و مي توانيد به مرحله دوم عيب يابي برويد. در غير اين صورت بايد بلندگوهايي كه در خروجي آمپلي فاير هستند، مورد بررسي قرار گيرند. اگر پس از بررسي بلندگوها نويز متوقف شد مشكل از سيم هاي بلندگو يا اتصال بدنه آن هاست. پس از اين كار، دوباره آمپلي فايرهاي سيستم را مورد بررسي قرار دهيد. اگر پس از تست بلندگوها همچنان مشكل نويز برقرار باشد ممكن است ايراد از منبع تغذيه آمپلي فاير باشد بنابراين اتصالات منبع تغذيه را بررسي كنيد و از عدم اتصال بدنه آن ها مطمئن شويد اگر تاثيري بر روي نويز نداشت بايد آمپلي فاير عوض شود و اگر نويز قطع شد عايق بندي منبع تغذيه مشكل دارد. اين مشكل را مي توان با تغيير اتصال بدنه آمپلي فاير يا اضافه كردن عايق بندي منبع تغذيه برطرف كرد.

  كاهش سيستم

  با توجه به اين كه آمپلي فايرها منبع ايجاد نويز نبودند، در اين مرحله بايد در صورت وجود پردازشگر در بين هديونيت و آمپلي فاير، آن ها را از مدار حذف و هد يونيت را به طور مستقيم به آمپلي فاير متصل كرد. حال اگر نويز از سيستم شما قطع شود يك يا چند پردازشگر مشكل دارد و براي بررسي آن ها در ادامه به مرحله پنجم مي رويد. در غير اين صورت كابل هاي سيگنال را جا به جا كنيد. در صورتي كه مشخص شد كابل ها مشكلي ندارند، آن ها را به محل اوليه بر گردانيد و در مرحله پنجم كار را ادامه دهيد. در غير اين صورت عايق بندي هديونيت بررسي شود. در صورتي كه بجز سيم اتصال بدنه كليه اتصالات عايق مناسب داشته باشند بايد نقطه اتصال بدنه را جا به جا كنيد. اگر مشكل حل شد هد يونيت را با محل اتصال جديد نصب كنيد و در مرحله پنجم كار را ادامه دهيد، در غير اين صورت مرحله سوم را بررسي كنيد.

  جابه جايي هديونيت

  اگر آمپلي فايرها سالم هستند اما جا به جايي اتصال زمين، براي هد يونيت و كابل هاي سيگنال مشكل صدا را حل نكرد، در نتيجه كل سيستم را از جاي خود بيرون بياوريد و برروي صندلي قرار دهيد و يك كابل سيگنال جديد را به ورودي آمپلي فاير متصل كنيد. اگر اين مشكل بر طرف شد هديونيت را دوباره نصب كنيد و به مرحله پنجم برويد، در غير اين صورت بايد هديونيت را تا حد امكان به آمپلي فايرنزديك و از كوتاه ترين كابل ممكن استفاده كنيد. اين امر تاييد مي كند كه سيگنال اصلي باعث بروز مشكل است يا نه! در صورتي كه مشكل حل شد هديونيت را ثابت كنيد و به مرحله پنجم برويد، در غير اين صورت بايد عايق بندي منبع تغذيه هد يونيت را بررسي كنيد(مطمئن شويد كه هديونيت به شاسي تماس ندارد)اگر نويز قطع شد بايد همانند مرحله دوم، عايق بندي منبع تغذيه را انجام دهيد اما درصورتي كه مشكل بر طرف نشد بايد هد يونيت را عوض كرده و با توجه به شرايط مرحله دوم، مشكل را پى گيرى كنيد.

  آزمون خودرو

  در اين مرحله با توجه به اين كه مشكل از هديونيت و آمپلي فاير نبود ممكن است سيستم شارژر منبع تغذيه خودرو مشكل داشته باشد بنابراين براي بررسي اين مطلب مي توانيم سيستم را بر روي يك خودروى ديگر كه سالم و بدون نقص است نصب كنيم و هردو خودرو را در كنار هم قرار دهيم.
  اگر شما در يكي از آن ها قرار بگيرد و كابل اتصال دو باتري رامتصل كنيد، موتور خودروي مشكل دار را روشن كنيد و به صداي سيستم خودروي ديگر گوش كنيد. اگر صدا برطرف نشد مطمئنا ايراد از سيستم الكتريكي خودروي شماست (به احتمال قوي دينام درست كار نمي كند).

  افزودن سيگنال پروسسورها

  ما در مراحل قبلى از صحت كاركرد آمپلى فايرها، هد يونيت و سيستم الكتريكى خودرو مطمئن شديم. در اين مرحله نوبت به بررسى اتصالات هر كدام از سيگنال پروسسورهاى سيستم صوتى رسيده است. اين مرحله براى تمامى اين دستگاه ها تكرار مى شود. مرحله به مرحله و يكى يكى اين دستگاه ها را به مدار اضافه مى كنيم. اگر شما دستگاهى را به مدار صوتى خود متصل كرديد و نويزى شنيده نشد، پس شما موفق شده ايد و ايراد از اتصالات دستگاه بوده و مجددا اتصال كابل ها را برقرار كرده ايد. اگر مشكل برطرف شود شما مسير را درست رفته ايد و مى توانيد دستگاه پروسسور بعدى را وارد مدار كنيد. در غير اين صورت پروسسور به بدنه و شاسى خودرو متصل شده است و نياز به عايق كارى مجدد دارد (بجز در قسمتى كه نقطه سيگنال زمين است) اگر با عايق كارى دستگاه مشكل برطرف شد كه پروسسور بعدى را وارد مدار كنيد و گر نه بايد مرحله ششم را براى برطرف شدن مشكل پى گيرى كنيد.

  افزودن سيگنال پروسسورها

  خوب تاكنون نويز سيستم بر طرف نشده است و زمانى كه عايق بندى پروسسور انجام مى شود باز هم ما نويز را در سيستم صوتى خود داريم. در اين مرحله ابتدا پروسسور را بسيار به آمپلى فاير نزديك مى كنيم و دوباره ميزان نويز را بررسى مى كنيم اگر نويز بر طرف شد پروسسور را با در نظر گرفتن عدم قطعى و اتصال در كابل ها در آن محل نصب مى كنيم و در ادامه به مرحله پنجم رفته و پروسسور بعدى را بررسى مى كنيم.با انجام اين مرحله درحقيقت تمامى قسمت هاى سيستم صوتى از منبع تغذيه تا پروسسورها از نظر عايق بندى كنترل مى شوند. در صورتى كه مشكل نويز همچنان باقى بماند ايراد از طراحى پروسسور و يا خرابى آن است. از اين رو پروسسور را تعويض كرده و مرحله پنج را تكرار كنيد.

  نظر خود را وارد نمایید.
  آرشیو وبلاگ